top of page

Helderheid in korte tijd


Mijn werkwijze kenmerkt zich door begeleidingstrajecten (vaak 3 tot 5 gesprekken) waarbinnen ik een grondige, waardevolle relatie opbouw. Gesprekken zijn persoonlijk en onderzoekend, waarbij ik snel tot de kern kan komen. Ik hanteer een warme en tegelijkertijd praktische aanpak die gericht is op blijvend en degelijk resultaat. 
De vraag is altijd; wat wil je en is dat ook je echte behoefte.

 

Binnen al mijn werkgebieden vindt er een oriënterend gesprek plaats waarbinnen een analyse van de vraag wordt gemaakt. Bij individuele vragen zoek ik samen met jou naar een passend inhoudelijk traject. Bij organisatievraagstukken vindt er een oriënterend onderzoekend gesprek plaats en wordt samen met de opdrachtgevers besproken wat de mogelijkheden zijn om te werken naar concrete oplossingen. De trajecten zijn praktisch van aard, waarin alle betrokken op de hoogte zijn van inhoud, proces en resultaat.
 
De inhoudelijke begeleiding wordt vormgegeven vanuit een wetenschappelijke, praktische en situationele benadering. Mijn begeleidingsstijl is analyserend en snel en to-the-point.
Ik kan confronterende inzicht vragen stellen in verschillende situaties. Daardoor wordt zichtbaar wat er speelt op inhoudelijk, relationeel, professioneel en persoonlijk gebied. Ik zoek daarin naar de kracht en eigenheid van mensen, zodat men in het dagelijks leven houvast krijgt om te kunnen omgaan met de vragen die er zijn in deze steeds bewegende wereld. Binnen organisaties zoek ik samen met de mensen werkbare oplossingen voor de vraagstukken. Ik gebruik daarin interventies die passen bij de opdracht en vraag.

 

Een generalist


Ik beschouw mijzelf als een generalist in de positieve zin van het woord; ik kan door
mijn uitgebreide werkervaring en studies complexe en uiteenlopende vraagstukken doortastend analyseren en begeleiden. (meer daarover hier: mijn opleiding, achtergrond en ervaring) Soms concludeer ik dat een vraagstuk of individu verdere specialistische kennis nodig heeft. Ik beschik over een breed netwerk aan vakmensen aan wie ik kan doorverwijzen. Dit netwerk varieert van psychiaters, haptonomen tot advocaten of financieel adviseurs. 

 

Het begint natuurlijk met zeer goed luisteren naar je verhaal. Vanuit daar maak ik ter plekke, samen met jou, een analyse. Dat gebeurt in co-creatie, door te spiegelen wat me opvalt. Hierdoor komen gedachten en ideeën naar voren. En soms ook emoties en herkenning van patronen. Het is mijn rol om verbindingen te maken tussen je achtergrond, je huidige leef- en werksituatie en je vraagstuk of probleem. Ik kijk naar de gehele mens die voor mij zit en wijs naar de plekken waar vertroebeling is ontstaan over jezelf, of in relaties met anderen en/of in werk. Door deze vertroebelingen samen te onderzoeken ontstaat er inzicht, meer begrip over en vóór jezelf en daardoor meer grip op jezelf en je situatie. Vervolgens wordt besproken hoe de problematiek concreet aangepakt kan worden.

 

Wat je kunt verwachten:


Een heldere analyse van de situatie


Inzicht en meer begrip over je eigen persoonlijkheid en achtergrond


Groei in kennis en kunde over jouw specifieke functie of positie, je omgevingsinvloeden,
het soort business of familie model waarin je je bevindt, je opdracht en onderlinge relaties

 

Praktische handvaten die een leven lang meegaan
 

Slimme oefeningen en handelingen toepasbaar in de dagelijkse (werk)praktijk
 

Nieuwe gedachten en inzichten
 

Meer inzicht in je lichamelijke reacties en oefeningen daarmee om te gaan

Reflectiekennis waardoor je meer grip krijgt en zelf analyse van een situatie kunt maken
 

Op basis van je achtergrond meer kennis over jezelf in verschillende omstandigheden

Zicht op de invloed van je denken op je doen en handelen
 

Hulp bij het navigeren door politieke / gevoelige situaties in een bedrijf / familie
 

Ontwikkeling van je communicatieve vaardigheden / het inzetten van taal die past in de situatie
 

Doorverwijzing indien nuttig

Plan een afspraak of mail je vraag en dan verkennen we telefonisch
of de werkwijze aansluit. 

Coaching & Begeleidingsbureau

Cornelia Biermans

bottom of page